Baptism and Birthday

Първите важни събития за децата кръщаването и рождените дни, моменти изпълнени с много усмивки и веселия, както за малките така и за големите.